Europhoto - úvodná stránka
Vyhľadávanie Moje konto
  Vyhľadať v kategórii:  
klúčove slovo,
číslo fotografie:
čísla fotografií:
od:
do:
 
spôsob nafotenia:
spôsob použitia:
 
dátum vloženia
snímku:
od:
do:
 
orientácia fotografie:
farebnosť:
 
 

Prihlásenie:

meno
heslo

Registrácia


Využite všetky možnosti a funkcie fotobanky.
Zaregistrujte sa

Služby poskytované stránkami www.europhoto.sk (ďalej len stránky) sú verejne prístupné. Používanie stránok je podmienené súhlasom s týmito podmienkami. Návštevník stránok vyjadruje súhlas s týmito podmienkami ich používania:

 • Bez súhlasu vlastníka stránok spoločnosti LB International, spol. s r.o. (ďalej vlastník) nie je dovolené používať tieto stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany vlastníka stránok.
 • Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito podmienkami.
 • Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, bez súhlasu vlastníka, do obsahu či technickej funkčnosti týchto stránok. Jediným oprávneným, ktorý smie rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek časti týchto stránok je vlastník.
 • Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti stránok. Ďalej môže dôjsť k zmene či k zrušenie poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi stránok nárok na náhradu škody.
 • Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.
 • Bezpečnosť je zaistená používaním najmodernejších a celosvetovo uznávaných technológií a štandardov, ktoré sú aktuálne dostupné.
 • V prípade, že stránky obsahujú citlivé alebo osobné údaje, je pri prihlasovaní do užívateľskej časti umožnené návštevníkovi stránok tieto údaje prenášať cez šifrovaný komunikačný kanál. Využívaním šifrovaného kanálu je zamedzené tomu, aby došlo k zachytávaniu citlivých údajov nepovolanými osobami. Šifrovaná komunikácia je chránená 2048 bitovým šifrovacím kľúčom. Certifikáty pre zaistenie šifrovanej komunikácie sú vydané spoločnosťou UTN - USERFirst-Network Applications, Salt Lake City, USA (http://www.usertrust.com)
 • Serverové služby potrebné pre prevádzku a poskytovanie obsahu www.europhoto.sk sú chránené proti prenikom do systému cez internet za pomoci hardvérových a softvérových firewall-ov. Tieto služby sú neustále monitorované a v prípade výskytu bezpečnostného rizika, ktoré by mohlo narušiť chod stránok alebo zabezpečenie údajov, sú tieto riziká okamžite eliminované.
 • Doporučená konfigurácie prehliadača a počítača:
  • prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.x
  • prehliadač Netscape Navigator 6.1 a vyšší
  • prehliadače založené na jadre Gecko (Mozilla, Firefox, Camino)
  • prehliadač Opera 7.x a vyššie
  • povolený SSL protokol, Java Script a cookies
  • operační systém Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP, Linux, Unix, Mac OS
  • procesor Pentium 400 MHz a rýchlejší
  • 128 MB operačnej pamäte a viac
  • rozlíšenie monitoru 1024 x 768
  • pripojenie k Internetu ISDN, ADSL alebo pevnou linkou
 • Stránky sú optimalizované pre túto minimálnu konfiguráciu prehliadačov a počítače:
  • prehliadač Microsoft Internet Explorer 5.x a vyšší
  • prehliadač Netscape Navigator 6.1 a vyšší
  • prehliadače založené na jadre Gecko (Mozilla, Firefox, Camino)
  • prehliadač Opera 6.x a vyššie
  • povolený SSL protokol, Java Script a cookies
  • operační systém Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP, Linux, Unix, Mac OS
  • procesor Pentium a rýchlejší
  • 64 MB operačnej pamäte a viac
  • rozlíšenie monitoru 800 x 600
  • pripojenie k Internetu modemom o rýchlosti 56kbps
 • Vlastník si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť.
 • K vyhláseniu a platnosti nových Podmienok dochádza ich zverejnením na týchto stránkach.

Tieto podmienky boli vydané dňa 16.08.2004.

 © Ing.Ladislav Biath - LB International, Právne podrobnosti created by netropolis, s.r.o. 
Nakalibrujte si Váš monitor pomocou kontrolnej stupnice: