Europhoto - úvodná stránka
Vyhľadávanie Moje konto
  Vyhľadať v kategórii:  
klúčove slovo,
číslo fotografie:
čísla fotografií:
od:
do:
 
spôsob nafotenia:
spôsob použitia:
 
dátum vloženia
snímku:
od:
do:
 
orientácia fotografie:
farebnosť:
 
 

Prihlásenie:

meno
heslo

Registrácia


Využite všetky možnosti a funkcie fotobanky.
Zaregistrujte sa

O fotobanke

Internetová fotobanka www.europhoto.sk slúži na predaj sublicencií na obrazový materiál zmluvných fotografov a na predaj licencii na obrazový materiál z originálnej produkcie fotobanky. Predaj je podmienený predchádzajúcou registráciou užívateľa a umožňuje platby a nákup priamo prostredníctvom internetu.
Každý návštevník môže bez registrácie prehliadať katalóg fotografii, vyhľadávať zábery podľa zadaných kritérií, získavať podrobné informácie o každej fotografii, navštíviť podstránky s informáciami o novinkách vo svete fotografie.

1/ Vyhľadávanie a výber fotografii v katalógu

Fotografie sú označené číslom a zoradené v Katalógu v jednotlivých kategóriách podľa tématického zamerania. Vstup do Katalógu je možný z každej podstránky. Systém zároveň umožňuje vyhľadávanie fotografii aj podľa kľúčových slov. Ak takéto vyhľadávanie nestačí, vstúpte do rozšíreného vyhľadávania /na každej stránke hore - Rozšírené vyhľadávanie/ a môžete hľadať podľa dátumu, orientácie fotografie, čísla a farebnosti.
Ak chcete o vybranej fotografii vedieť viac informácii, kliknite na ikonu  alebo priamo na náhľadový obrázok. V informačnom okne získate informácie, akým spôsobom bola fotografia vytvorená /film alebo digitál/, veľkosť originálu v obrazových bodoch a v MB, ako aj maximálnu veľkosť použitia pri 300 dpi /tento údaj je orientačný. Informácie o možnom zväčšení pri jednotlivých fotografiach získate v Agentúre/. V informačnom okne fotografie sú ďalej zobrazené kľúčové slová, podľa ktorých je možné túto fotografiu vyhľadať, odklikom na každé kľúčové slovo máte možnosť vyhľadať ďalšie zábery zaradené pod daným slovom.
Každá fotografia má v okne vyznačený aj možný spôsob použitia - ilustračné, reklamné, web. Systém neumožní nákup fotografie pre použitie v reklame v prípade, že tento spôsob použitia nie je vyznačený.
V prípade, že sa hľadaný záber v Katalógu nenachádza, Agentúra ponúka možnosť objednať si Fotografiu na želanie. Cena sa stanovuje dohodou.
Ikonky v informačnom okne a pod každým náhľadom fotografie slúžia k výberu snímky do schránky  alebo do nákupného košíka . Výber do schránky alebo nákup je umožnený len registrovaným užívateľom.
Schránka - slúži k predbežnému výberu fotografii. Prístup do schránky je umožnený len registrovaným užívateľom.
Nákupný košík - slúži k vytvoreniu objednávky. Prístup do košíka je umožnený len registrovaným užívateľom.

2/ Registrácia užívateľa

Umožňuje vytvorenie schránky užívateľa, výber alebo nákup licencii, a vstup na niektoré podstránky. Užívateľ sa registruje len raz, kliknutím na text zaregistrujte sa v okienku Moje konto na úvodnej stránke. Pred registráciou je potrebné vyznačiť, či registrujúca sa osoba je právnická alebo fyzická a vyplniť príslušný dotazník, vrátane prihlasovacieho mena a hesla. Pri daľších vstupoch do systému je potrebné zadať toto prihlasovacie meno a heslo. Dotazník vypĺňajte pozorne, vyhnete sa v budúcnosti prípadným nedorozumeniam! Pred každou registráciou odporúčame prečítať si Obchodné a licenčné podmienky, ktoré sú pre každého registrovaného užívateľa záväzné. Registračné údaje a heslo môže užívateľ kedykoľvek meniť a dopĺňať vo svojej osobnej schránke /viď. bod 3 - Výber a nákup fotografii/. Systém pridelí pri registrácii každému užívateľovi registračné číslo, pod ktorým budú evidované všetky objednávky. Registrácia nezakladá užívateľovi povinnosť objednávať a nakupovať licencie.

3/ Prihlásenie

Po prihlásení prostredníctvom užívateľského mena a hesla sa na ľavej strane objaví menu Moje konto, ktoré umožňuje:
Zmenu hesla, Zmenu registračných údajov, , ďalej poskytuje Prehľad objednávok a Cenník, umožňuje Objednávku a vstup do Nákupného košíka a Schránky.
Schránka a Nákupný košík sa súčasne objavia v spodnej časti stránky.

4/ Výber a nákup fotografii

Výber fotografii je možné realizovať:
priamo z Katalógu vložením fotografie do Schránky   alebo nákupného košíka .
Nákup fotografii je možné realizovať:
z nákupného košíka prostredníctvom tlačidla na pravej strane: Odoslať fotky v košíku ako objednávku.
Pred odoslaním je v objednávke potrebné vyplniť údaje o použití, pretože cena sa stanovuje na základe týchto údajov.

a/ Výber a nákup ilustračných fotografii

po vytvorení objednávky na fotografie pre ilustračné použitie je potrebné vyplniť základné údaje t.j. názov časopisu, náklad a prepodkladaný termín vydania. Z otvorenej objednávky je tiež možné realizovať daľší výber fotografii. V otvorenej objednávke je potrebné vyznačiť pri každom zábere objednávaný formát a umiestnenie fotografie. Tieto údaje sú potrebné pre výpočet ceny.
V prípade, že objednávka nebola otvorená pri vstupe do systému, bude užívateľ vyzvaný na vytvorenie novej objednávky alebo otvorenie niektorej existujúcej objednávky pri prvom pokuse o výber alebo nákup fotografie. Presun z objednávky do Katalógu je možný kliknutím na nápis Vybrať ďalšiu fotografiu. V prípade, že objednávka ostane otvorená, každá ďalšia fotografia bude pridaná do tejto objednávky.

Uhradením objednávky klient získava prístup k objednaným záberom. Platba vopred nie je podmienou pri kategórii Zmluvný užívateľ, kde sa úhrada realizuje na základe faktúry vždy na konci kalendárneho mesiaca a za všetky objednávky v uvedenom období. Po odoslaní objednávky má Zmluvný užívateľ možnosť okamžitého odberu záberov.Tento zmluvný odber je možný len u obrazového materiálu pre ilustračné použitie.

b/ Výber a nákup fotografii pre web

po vytvorení objednávky na fotografie pre použitie na web je potrebné vyplniť základné údaje t.j. URL adresu webovej stránky a predpokladaný termín umiestnenia na webe. Z otvorenej objednávky je tiež možné realizovať daľší výber fotografii. V otvorenej objednávke je potrebné vyznačiť pri každom zábere objednávaný formát a umiestnenie fotografie. Tieto údaje sú potrebné pre výpočet ceny.

V prípade, že objednávka nebola otvorená pri vstupe do systému, bude užívateľ vyzvaný na vytvorenie novej objednávky alebo otvorenie niektorej existujúcej objednávky pri prvom pokuse o výber alebo nákup fotografie. Presun z objednávky do Katalógu je možný kliknutím na nápis Vybrať ďalšiu fotografiu. V prípade, že objednávka ostane otvorená, každá ďalšia fotografia bude pridaná do tejto objednávky.

Uhradením objednávky klient získava prístup k objednaným záberom. Nie je možný Zmluvný odber.
c/ Výber a nákup fotografii na reklamné účely
Pri použití obrazového materiálu na reklamné účely je cena stanovená podľa viacerých kritérií - rozmer, náklad materiálu, účel a rozsah použitia, atď. Po vložení fotografie do objednávky cenovej kalkulácie, je potrebné vyplniť údaje dôležité pre stanovenie ceny. Špeciálne požiadavky je možné doplniť do textového políčka. Po odoslaní objednávky cenovej kalkulácie agentúra stanoví Užívateľovi cenu. Konečná cena /po odrátaní prípadnej zľavy/ sa zobrazí aj v odoslanej objednávke v Prehľade objednávok. V prípade, že užívateľ cenu akceptuje, po uhradení faktúry získava prístup na odber fotografíi. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ získava nákupom jednorazovú licenciu na jedno použitie. V prípade požiadavky /a pokiaľ je to možné/, môže užívateľ získať výhradnú licenciu na vopred určené obdobie v dohodnutom rozsahu.

5/ Platba a stiahnutie fotografii

Zmeny v objednávke je možné realizovať len pred odoslaním objednávky. Odoslaním sa objednávka stáva záväznou a nie je možné ju meniť.
V prípade, že je objednávka kompletne vyplnená a uzavretá, a užívateľ sa rozhodne fotografie objednať, zostáva len vyplniť spôsob platby:
V prípade, že užívateľ zvolí platbu internetom, bude po odoslaní objednávky okamžite presunutý na internetovú stránku, kde môže platbu realizovať. Ako VS použije číslo objednávky. Objednávka tak získava status Zaplatená a klient získava prístup na stiahnutie požadovaných záberov.
V prípade platby prostredníctvom faktúry, agentúra zašle užívateľovi zálohovú faktúru. Objednávka sa tak dostáva do kategórie Hotová. Uhradením faktúry prechádza do stavu Zaplatená, čím klient získava prístup k stiahnutiu požadovaných záberov. Užívateľ získa prehľad o objednávkach a ich stave kedykoľvek v časti Prehľad objednávok.
Po zaplatení si užívateľ môže objednané fotografie stiahnuť v záložke užívateľského menu Fotografie na stiahnutie. Ak užívateľ preferuje iný spôsob doručenia fotografii, môže oň požiadať na telefónnom čísle 02 / 48 20 93 00.

 © Ing.Ladislav Biath - LB International, Právne podrobnosti created by netropolis, s.r.o. 
Nakalibrujte si Váš monitor pomocou kontrolnej stupnice: